Adam Electronic Technology Co.,Ltd

Người liên hệ: Adam Liu

Điện thoại: +86 13926893427

Điện thoại cố định: +86 769-85449884

địa chỉ công ty: The Second Building, No.224, S358 Provincial Highway,Jinxia,Changan,Dongguan,Guangdong

Trang mạng: adamicu.vieinfo.com